To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU

 

 


Aktualnoœci z naszego przedszkola...

UWAGA RODZICE!

data dodania: 21-03-2017

DRODZY RODZICE!


22 marca (œroda)

Kopernikanie i Piernikowi Rycerze wybierajš się do 

Teatru Baj Pomorski na spektakl pt. "Aya znaczy miłoœć".

data dodania: 21-03-2017

Drodzy Rodzice!

21 marca (wtorek)

dzieci wezmš udział w uroczystoœci przedszkolnej

zwišzanej z Powitaniem Wiosny.

data dodania: 17-03-2017

DRODZY RODZICE!

20 MARCA (PONIEDZIAŁEK)

DZIECI Z GRUPY "ŻABKI" 

WYBIERAJĽ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO OŒRODKA RUCHU DROGOWEGO.

data dodania: 17-03-2017

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że 20 marca (poniedziałek)

dzieci z grupy Kopernikanie oraz Piernikowi Rycerze

wybierajš się na koncert do Szkoły Muzycznej.

data dodania: 14-03-2017

DRODZY RODZICE!

9 marca (czwartek)

Kopernikanie i Piernikowi Rycerze wybierajš się do 

Teatru Baj Pomorski 

na spektakl pt. "Strach ma wielkie zęby".

data dodania: 08-03-2017

DRODZY RODZICE!

7 MARCA (WTOREK)

DZIECI BĘDĽ MIAŁY ROBIONE ZDJĘCIA.

TEMAT SESJI ZDJĘCIOWEJ - KUCHARZ.

data dodania: 06-03-2017

DRODZY RODZICE

 2 MARCA (CZWARTEK) 
OD GODZ. 16:30 DO 17:30 

ODBĘDĽ SIĘ INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI GRUP. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

data dodania: 28-02-2017

DRODZY RODZICE!

17 lutego (pištek)

dzieci 5 i 6-letnie wybierajš się do

Teatru Baj Pomorski na spektakl pt. "Słowik".

 

data dodania: 13-02-2017

DRODZY RODZICE!

27 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17:00

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE TEATRZYKU RAZ DWA TRZY.

SERDECZNIE ZEPRASZAMY CHĘTNYCH RODZICÓW,

KTÓRZY CHCIELIBY DOŁĽCZYĆ DO GRUPY.

 

GWARANTUJEMY DOBRĽ ZABAWĘ!


W IMIENIU CZŁONKÓW TEATRZYKU 

ANNA STACHEWICZ

 

data dodania: 12-02-2017

Drodzy Rodzice!


14 lutego (wtorek)

w naszym przedszkolu odbędzie się

ZABAWA WALENTYNKOWA.


Prosimy, aby tego dnia dzieci ubrane były w miarę możliwoœci na czerwono.    

 

data dodania: 11-02-2017

DRODZY RODZICE

1 lutego (œroda) dzieci wezmš udział w

BAJKOWYM BALU KOSTIUMOWYM,

organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych. 

data dodania: 27-01-2017

DRODZY RODZICE!

25 stycznia (wtorek)

będziemy goœcić w naszym przedszkolu

Studio Artystyczne "Akada"

ze spektaklem

"PLANETA SAMOZDROWIE ".

 

data dodania: 24-01-2017

DRODZY RODZICE

INFORMUJEMY, ŻE 24 STYCZNIA (WTOREK)

WSZYSTKIE GRUPY PRZEDSZKOLNE WYBIERAJĽ SIĘ DO

PLANETARIUM.


W tym dniu prosimy o przyprowadzenie

dzieci najpóŸniej do godziny 8:00. Œniadanie rozpocznie się o godzinie 8:15.

 

data dodania: 20-01-2017

Drodzy Rodzice

 

Urzšd Miasta Torunia - Wydział Edukacji zachęca do zapoznania się

z meteriałem promujšcym Toruńskie Szkoły Zawodowe.


Film dostępny jest na stronie do 18.01.2017r.: 

ftp://ftp.torun.itvk.pl/

Użytkownik: 232367

Hasło:Wasd789!

Folder: Toruńskie Szkoły Zawodowe    

 

data dodania: 17-01-2017

Uwaga Rodzice!

 

Od 19.01.2017r. przyjmujemy zapisy

dzieci do przedszkoli dyżurujšcych

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w miesišcu lipcu i siepniu 2017r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 dyżuruje 

od 24.07. - 18.08.2017r.

od 21.08.2017r. - przedszkole pracuje normalnie.

Termin zgłaszania dzieci upływa dnia 31.03.2017r.

lub w momencie wyczerpania miejsc w tych placówkach.

O przyjęciu dziecka do danego przedszkola miejskiego

decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

 

data dodania: 18-01-2017

Drodzy Rodzice

Rada Miasta Torunia uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

http://www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta-torunia-do-roku-2020  

 

Wersja do pobrania:

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=8618    

 

 

data dodania: 16-01-2017

DRODZY RODZICE!


W ZWIĽZKU ZE ZBLIŻAJĽCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

ZOSTANIE WYŁOŻONY ZESZYT OD 16.01. DO 25.01.  


UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU NA NASTĘPUJĽCE DNI:

TYDZIEŃ FERII 30.01. - 03.02.

2 TYDZIEŃ FERII 06.02 - 10.02.  


UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ PRACY PLACÓWKI. ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA DZIECI ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBCIĽŻONE STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ.  


W WYŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.

data dodania: 16-01-2017

Uprzejmie informuję, że zamierzam ogłosić nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu ul. Strumykowa 13. Okreœlenie stanowiska urzędniczego:

 - nazwa stanowiska - główny księgowy

- forma zatrudnienia - umowa o pracę

- data zatrudnienia - od 01.02.2017r.

- wymiar czasu pracy - 0,5 etatu

Wymagania zwišzane ze stanowiskiem: wykształcenie wyższe i doœwiadzczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz niekaralnoœć za przestępstwa popełnione z winy umyœlnej, bardzo dobra znajomoœć pakietu Microsoft Office, obowišzkowoœć, dokładnoœć, terminowoœć wykonywania zadań, kreatywnoœć, umiejętnoœć pracy w zespole, umiejętnoœć sprawnej organizacji pracy.

 

Dyrektor Anna Blum

data dodania: 12-01-2017

Drodzy Rodzice!

 27 stycznia (pištek) dzieci będš

miały Bal Karnawałowy, który odbędzie się w

Młodzieżowym Domu Kultury.


Prosimy Rodziców o przygotowanie 

dzieciom strojów karnawałowych.  

 

Przed balem dzieci będš miały robione zdjęcia. 

data dodania: 16-01-2017

UWAGA RODZICE

 

Informujemy, że przerwa urlopowa

w naszym przedszkolu będzie w dniach 26.06. - 21.07.2017r.

data dodania: 11-01-2017


Zapraszamy Kochane Babcie i Dziadków na uroczystoœci z okazji ich œwięta!

18 stycznia 2017r. (œroda)

godz. 9:00 - Flisaczki


19 stycznia 2017r. (czwartek)

godz. 9:00 - Żabki

godz. 10:00 - Katarzynki


 20 stycznia 2017r. (pištek)

godz. 9:00 -  Kopernikanie oraz Piernikowi Rycerze

data dodania: 09-01-2017

DRODZY RODZICE!

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10.01.2017r.

(WTOREK).

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

16:30 - 17:15

Prelekcja pt. „Gotowoœć szkolna emocjonalno-społeczna" A. Fajfer, M. Gębska-Tołoczko. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Toruniu.

17:15 - 17:45

Zebranie w salach poszczególnych oddziałów.   

17:45 - 18:30

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

data dodania: 03-01-2017

Nowego Roku spełniajšcego

wszelkie marzenia, pełnego

optymizmu, wiary i szczęœcia


życzy


Dyrektor oraz cała Społecznoœć

Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. W. Szuman w Toruniu.

 

data dodania: 03-01-2017

data dodania: 20-12-2016

DRODZY RODZICE!

20 GRUDNIA (WTOREK)

NASZE PRZEDSZKOLE ODWIEDZI STRAŻ MIEJSKA.

TEMAT SPOTKANIA BRZMI

"CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ NIE ZGUBIĆ".

data dodania: 19-12-2016

DRODZY RODZICE!

W ZWIĽZKU ZE ZBLIŻAJĽCYMI SIĘ ŒWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA ZOSTANIE WYŁOŻONY ZESZYT OD 19.12. DO 21.12.  

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU NA NASTĘPUJĽCE DNI:

23.12. (PIĽTEK)

27.12. (WTOREK)

28.12. (ŒRODA)

29.12. (CZWARTEK)

30.12. (PIĽTEK)

UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ PRACY PLACÓWKI. ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA DZIECI ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBCIĽŻONE STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ. W WYŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.    

data dodania: 16-12-2016

DRODZY RODZICE!

Z okazji zbliżajšcych się Œwišt Bożego Narodzenia,

w pištek 16 grudnia,

wszystkie grupy przedszkolne wybierajš się na

KONCERT ŒWIĽTECZNY MAJKI JEŻOWSKIEJ,

który odbędzie się w Auli UMK.

data dodania: 15-12-2016

DRODZY RODZICE!

15 grudnia (czwartek)

będziemy goœcić w naszym przedszkolu

Studio Artystyczne "Magik"

ze spektaklem

"Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska".

 

data dodania: 12-12-2016

Drodzy Rodzice!

6 grudnia w naszym przedszkolu odbędš się 

MIKOŁAJKI.


Na dzieci czeka wiele atrakcji i niespodzianek.


Prosimy, aby dzieci w tym dniu

były ubrane w miarę możliwoœci na czerwono.

Jeœli ma ktoœ swojš własnš czapkę Mikołajowš, zachęcamy do zabrania ze sobš do przedszkola!

 

data dodania: 03-12-2016

DRODZY RODZICE

 1 GRUDNIA (CZWARTEK) O GODZ. 16:30

ODBĘDĽ SIĘ INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Z WYCHOWAWCAMI GRUP. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!    

data dodania: 29-11-2016

Drodzy Rodzice!

1 grudnia (czwartek)

nasze przedszkolaki

obejrzš przedstawienie

pt. "Legenda o Œwiętym Mikołaju"

data dodania: 28-11-2016

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 1 prosi,

by przy wpłacaniu składek

na konto Rady Rodziców

wpisywać mię i nazwisko dziecka.

data dodania: 28-11-2016

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

przypomina nauczycielom i nauczycielom emerytom,

że zbliża się termin składania

wniosków na pomoc zdrowotnš.

Wnioski proszę składać do 30.11.2016r

u dyrektora placówki.

data dodania: 28-11-2016

Drodzy Rodzice!

W œrodę 30 listopada w

naszym przedszkolu odbędzie się 

ZABAWA ANDRZEJKOWA.

data dodania: 27-11-2016

Drodzy Rodzice!

28 listopada (poniedziałek) o godz. 9:00

w grupie Katarzynek odbędš się

zajęcia otwarte dla rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy!

data dodania: 22-11-2016

Drodzy Rodzice!

25 listopada (pištek)w naszym przedszkolu

będziemy uroczyœcie obchodzić

Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia.

 

Prosimy, aby tego dnia nasze przedszkolaki

przyniosły do przedszkola swojego ulubionego Misia.

Będziemy bawić się w tym dniu razem z nim.    

data dodania: 21-11-2016

DRODZY RODZICE!

24 LISTOPADA (CZWARTEK)

ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRZEGLĽD PIOSENEK

"BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ".

data dodania: 21-11-2016

ZDJĘCIA DO KALENDARZA

Drodzy Rodzice!

21 listopada (poniedziałek) dzieci będš miały robione

zdjęcia do kalendarza. Prosimy, aby dzieci w tym dniu były

ubrane  w miarę możliwoœci na galowo.

data dodania: 15-11-2016

 Grupy wsparcia dla osób otyłych


Tylko dwa miasta w Polsce Toruń i Kalisz pozyskały œrodki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie grup wsparcia wœród osób otyłych. Zapraszamy mieszkańców Torunia majšcych problem z otyłoœciš do podjęcia wyzwania i próby redukcji masy ciała pod opiekš specjalistów tj. psychologa, dietetyka i trenera rekreacji ruchowej. W ramach przedsięwzięcia organizowane będš grupy wsparcia dla:

- osób dorosłych w wieku 40-60 lat (zorganizowane będš dwie grupy wsparcia 10-15 osobowe-max 30 osób),

- dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat przy wsparciu rodziców (zorganizowane będš cztery grupy wsparcia 10-15 osobowe max 60 osób).

Spotkania grup (prowadzone przez psychologa/dietetyka) będš się odbywały  raz w tygodniu w okresie od listopada 2016r. do 31 marca 2017r.

Każdy z uczestników grupy będzie mógł skorzystać z porad  m.in. telefonicznych konsultacji z dietetykiem i psychologiem. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji uczestnika dietetyk/psycholog, którzy będš nadzorować przebieg realizacji programu planu żywieniowego, wspierać w przypadku problemów  i w dšżeniu do założonego celu. Dla uczestników projektu stworzona zostanie oferta wspomagajšca odchudzanie-zajęcia aktywizujšce (np. pilates, nordik-walking.), których intensywnoœć dostosowana będzie do możliwoœci danej grupy. Zajęcia będš odbywały się 2 razy w tygodniu.

Ze względu na ograniczonš liczbę miejsc pierwszeństwo majš osoby, którym ze względu na zwiększonš masę ciała odroczono zabieg operacyjny bšdŸ majš potwierdzone przez lekarza poz schorzenia mogšce być konsekwencjš otyłoœci. Warunkiem udziału jest  BMI > 30, spełnienie kryterium wieku oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał.)  i przesłanie na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Fałata 39 w Toruniu bšdŸ drogš email: wzips@um.torun.pl do dnia 21 listopada 2016r.    

Jeżeli uważasz, że cierpisz na otyłoœć (BMI >30), masz za sobš samodzielne, nieudane próby redukcji masy ciała, bšdŸ cierpisz na schorzenia, które mogš być konsekwencjš otyłoœci (np. schorzenia kręgosłupa) i chcesz pod opiekš specjalistów zmienić nawyki żywieniowe i schudnšć- zgłoœ się! Chcemy służyć Ci pomocš!

 

Zadanie finansowane jest ze œrodków Narodowego Programu Zdrowia

na lata 2016-2020.

data dodania: 15-11-2016

Informujemy, że Przedszkole Miejskie Nr 1
posiada wolne miejsca:

- 1 miejsce - 4-latki

- 1 miejsce - 4/5-latki

- 2 miejsca - 5/6-latki

data dodania: 05-11-2016

DRODZY RODZICE

 

ZAGINĘŁA GRANATOWA KOSZULKA

Z EMBLEMATAMI SMOKA

NA KRÓTKI RĘKAW.  


UCZCIWEGO ZNALAZCĘ

PROSIMY O ZGŁOSZENIE

U DYREKCJI PRZEDSZKOLA.

data dodania: 02-11-2016

DRODZY RODZICE

 

3 LISTOPADA (CZWARTEK) O GODZ. 16:30

ODBĘDĽ SIĘ INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Z WYCHOWAWCAMI GRUP. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

data dodania: 27-10-2016

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

28 paŸdziernika (pištek)

obchodzimy w naszym przedszkolu

DZIEŃ DYNI.

data dodania: 27-10-2016

DRODZY RODZICE!

  PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU,

KTÓRY BĘDZIE  WYSTAWIONY 

OD 24-26.10.2016r. NA DZIEŃ 31.10.2016r. 


UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ

PRACY PLACÓWKI.

 

ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA DZIECI

ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBCIĽŻONE

STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ.  


W WYŻEJ WYMIENIONYM DNIU

         GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.        

data dodania: 20-10-2016

Drodzy Rodzice!

Katarzynki 

serdecznie zapraszajš na uroczystoœć 

Pasowania na Przedszkolaka,

która odbędzie się 20.10.2016r. 

o godz. 9:15 w Sali pod Gwiazdami.     

data dodania: 17-10-2016

Informujemy, Ĺźe Przedszkole Miejskie Nr 1

posiada wolne miejsca:

- 1 miejsce - 4-latki

- 2 miejsca - 5-latki

data dodania: 10-10-2016

DRODZY RODZICE!

RADA RODZICÓW ZDECYDOWAŁA, ĹťE

MIESIĘCZNA KWOTA NA FUNDUSZ WYNOSI 20ZŁ.

 

  ISTNIEJE MOĹťLIWOŚĆ WPŁAT

REGULARNYCH - COMIESIĘCZNYCH LUB

KWARTALNYCH, PÓLROCZNYCH,

CAŁOROCZNYCH Z GÓRY.

 

PIENIĄDZE PROSZĘ PRZELEWAĆ NA KONTO

WEDŁUG ZADEKLAROWANEJ SKŁADKI.  

 

DANE DO PRZELEWU:

Bank PEAKO S.A

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc bądĹş okres, za który składka jest wpłacona

Nr konta: 73 1240 4009 1111 0010 7024 8808

 

Przewodnicząca

Rady Rodziców

Monika Niejadlik

data dodania: 06-10-2016

Drodzy Rodzice!

Społecznoœć Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. W. Szuman w Toruniu serdecznie zaprasza

do udziału w KONKURSIE KULINARNYM.

 

Konkurs adresowany jest do Rodziców,

którzy chcš podzielić się z nami przepisami

na potrawy i dania przygotowane na bazie ZIEMNIAKÓW!

 

Przepisy należy dostarczyć

do 29.09.2016r. Pani Karolinie Synik.

 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30.09.2016r.

podczas ŒWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA.

data dodania: 26-09-2016

Dyrektor oraz społecznoœć 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 

serdecznie zaprasza Rodziców/Opiekunów na

ŒWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA.

 

 

W programie m.in.:

  • konkursy na wesoło
  • zabawy dla dzieci i dorosłych
  • degustacja pieczonych ziemniaków

Spotykamy się 30 wrzeœnia o godz. 9.30

na podwórku przedszkolnym.

ZAPRASZAMY

data dodania: 24-09-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 21 wrzeœnia (œroda)

dwie najmłodsze grupy przedszkolne wybierajš się do

Teatru Baj Pomorski na spektakl pt. "Przytulaki".

data dodania: 19-09-2016

Drodzy Rodzice!

22 wrzeœnia (czwartek)

dzieci będš miały robione zdjęcia (zdjęcia jesienne).

Serdecznie zachęcamy, aby dzieci tego dnia były obecne.

data dodania: 18-09-2016

Drodzy Rodzice!


Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 

08.09.2016r. (czwartek) o godz. 16:30. 


Zebranie rozpocznie się na przedszkolnym terenie

dla wszystkich rodziców. Następnie zapraszamy

do sal poszczególnych oddziałów.

data dodania: 01-09-2016

Serdecznie witamy po wakacjach

wszystkich przedszkolaków i ich rodziców

oraz dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitajš.

Już 1 wrzeœnia zapraszamy na pierwszy dzień

zabawy w naszym przedszkolu.  


Wszystkim dzieciom życzymy, aby czas spędzony

w przedszkolu upłynšł im na wesołej i radosnej zabawie,

a rodzicom udanej współpracy z naszš placówkš.

data dodania: 31-08-2016

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że nie posiadamy

już wolnych miejsc na rok szkolny

2016/2017.

data dodania: 27-07-2016

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się

21.06.2016r. (wtorek) o godz. 16:30 

w salach poszczególnych oddziałów.

 

data dodania: 14-06-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 14 czerwca (wtorek)

dzieci będš uczestniczyły w przedstawieniu

pt. "Czerwony Kapturek"

w wykonaniu rodziców z grupy "Żabki".

data dodania: 09-06-2016

Drodzy Rodzice!

data dodania: 06-06-2016

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 - nabór uzupełniajšcy

Informujemy, że mamy 2 wolne miejsca na nabór uzupełniajšcy:

- 1 miejsce - 4-latki

- 1 miejsce - 6-latki

data dodania: 06-06-2016

Drodzy Rodzice!

data dodania: 01-06-2016

WYCIECZKA

Drodzy Rodzice!

3 czerwca (pištek) wszystkie grupy przedszkolne wyjadš na

wycieczkę do "Family Parku" w Bydgoszczy.


Prosimy, aby tego dnia przyprowadzić dzieci

najpóŸniej do godziny 8:00.


Prosimy także, aby dzieci ubrane były w wygodny strój,

stosowny do zabaw - zjeżdżalnie, labirynty

(obowišzkowo skarpetki).


Odbiór dzieci możliwy od godziny 14:00.


data dodania: 30-05-2016

Drodzy rodzice!

 Serdecznie zapraszamy na 

Festyn Rodzinny 

 

który odbędzie się 31 maja 2016r.

od godziny 13:45 do 16.30 na terenie przedszkola. 


Zapraszamy na moc atrakcji:

zabawa z zespołem teatralnym „Grupa T";

loteria fantowa;

aukcje prac dzieci;

artystyczne malowanie twarzy;

stoisko gastronomiczne.


Uprzejmie prosimy o dobór odpowiedniego obuwia.


ZAPRASZAMY!

data dodania: 23-05-2016

DRODZY RODZICE!


  PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU,

KTÓRY BĘDZIE  WYSTAWIONY 

OD 19-24.05.2016r. NA DZIEŃ 27.05.2016r. (PIĽTEK).  


UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ PRACY PLACÓWKI. ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA

DZIECI ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBIĽŻONE STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ.  


W WYŻEJ WYMIENIONYM DNIU GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.    

data dodania: 18-05-2016

Uwaga Rodzice!

Społecznoœć Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. W. Szuman w Toruniu 

zaprasza na

"Przedszkolne Œwięto Piernika",

które odbędzie się 17 maja 2016 r. o godzinie 10:00

na terenie "Piernikowego Miasteczka"

na toruńskiej starówce (ul. Podmurna).

 

data dodania: 11-05-2016

Drodzy Rodzice!

5 maja (czwartek) w naszym przedszkolu

odbędzie się spotkanie z Indianistkš

z zespołu Ranores.

 

data dodania: 02-05-2016

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu

na dzień 02.05.2016r. 

Zeszyt będzie wystawiony

od dn. 25.04. do 28.04.2016r.

 

Ułatwi to nam organizację pracy placówki.

Zgodnie ze statutem przedszkola dzieci zapisane

do zeszytu będš obcišżone stawkš żywieniowš.


W wyżej wymienionym dniu grupy będš łšczone.

data dodania: 24-04-2016

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów

na Przedszkolny Przeglšd Małych Form Artystycznych:

"Œpiewam, tańczę, gram i radoœć z tego mam",

który odbędzie się 28.04.2016r. o godz. 11:00

w Młodzieżowym Domu Kultury

przy ul. Przedzamcze w sali widowiskowej na I piętrze.

data dodania: 22-04-2016

Drodzy Rodzice!

20 kwietnia (œroda) nasze przedszkole odwiedzi

STRAŻ MIEJSKA,

która przeprowadzi pogadankę

pt. "Czy mogę bawić się z tym psem?".

data dodania: 19-04-2016

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do odwiedzenia

PRZEDSZKOLNEJ BIBLIOTEKI,

która będzie otwarta w pištek (22.04.2016r.)

w godzinach 14:00 - 16:00.

data dodania: 19-04-2016

Drodzy Rodzice!

21 kwietnia (czwartek)

dzieci, które nie były obecne w przedszkolu

w dniu sesji zdjęciowej - autoportret (18.03.16r.),

będš miały robione zdjęcia. 

 

Prosimy, aby dzieci w tym dniu

były ubrane w miarę możliwoœci na galowo.

 

data dodania: 17-04-2016

Drodzy Rodzice!

Dzieci z grupy Piernikowi Rycerze, Kopernikanie oraz Żabki

będš miały przeprowadzony przeglšd uzębienia

w Poradni Stomatologii Dziecięcej

przy Wojewódzkim Szpitalu Zaspolonym im. L. Rydygiera

w Toruniu.

 

20.04. - grupa Piernikowi Rycerze oraz 1/2 grupy Żabki

27.04. - grupa Kopernikanie oraz 1/2 grupy Żabki

data dodania: 12-04-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 13 kwietnia (œroda)

dzieci obejrzš w przedszkolu bajkę

pt. "Dobre rady na odpady".

 

data dodania: 10-04-2016

data dodania: 30-03-2016

Drodzy Rodzice!

5 kwietnia (wtorek) będziemy goœcić

w naszym przedszkolu Teatr "Magik"

ze spektaklem"Wróżka Malwinka

i jej przygód o pomocy kilka".

data dodania: 30-03-2016

Drodzy Rodzice!

W œrodę 23 marca

w naszym przedszkolu odbędzie się

spotkanie z Wielkanocnym Zajšczkiem.

data dodania: 20-03-2016

Drodzy Rodzice!

Dnia 18 marca (pištek)

dzieci z grupy Kopernikanie oraz Piernikowi Rycerze 

obejrzały spektakl pt. "Bleee"

w Teatrze Baj Pomorski.

data dodania: 19-03-2016

Drodzy Rodzice!

W poniedziałek 21 marca

dzieci wezmš udział w uroczystoœci

przedszkolnej zwišzanej z Powitaniem Wiosny.

Prosimy, aby tego dnia ubrać dzieci

w miarę możliwoœci na zielono.

 

data dodania: 17-03-2016

Drodzy Rodzice!

Dnia 18 marca (pištek) dzieci będš miały robione zdjęcia.

Prosimy, aby dzieci w tym dniu

były ubrane w miarę możliwoœci na galowo.

data dodania: 16-03-2016

Drodzy Rodzice!

W ZWIĽZKU ZE ZBLIŻAJĽCYMI SIĘ

ŒWIETAMI WIELKANOCNYMI ZOSTANIE

WYŁOŻONY ZESZYT OD 17.03. DO 22.03.2016r.


UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU NA NASTĘPUJĽCE DNI:

24.03. - WIELKI CZWARTEK

25.03. - WIELKI PIĽTEK

29.03. - WTOREK PO WIELKANOCY


UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ PRACY PLACÓWKI.

ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA DZIECI ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBCIĽŻONE STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ. 

W WYŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.

data dodania: 16-03-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 16 marca (œroda)

dzieci obejrzš w przedszkolu bajkę

pt."Koncert Disneya" w wykonaniu zespołu Bajka.

data dodania: 13-03-2016

Drodzy Rodzice!

W dniu 16.03.2016r. (œroda)

dzieci z grupy Piernikowi Rycerze oraz Kopernikanie

wezmš udziłš w Olimpiadzie Przedszkolaków

w Szkole Podstawowej Nr 8.


W tych dniach prosimy

o przyprowadzenie dzieci do godziny 8:20.

Wyjœcie z przedszkola o godzinie 9:00.

data dodania: 13-03-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 14 marca (poniedziałek)

dzieci z grupy Kopernikanie oraz Piernikowi Rycerze

jadš na koncert do Szkoły Muzycznej.


W tym dniu prosimy o przyprowadzenie

dzieci do godziny 8:20.

Wyjœcie z przedszkola o godzinie 9:00.

data dodania: 11-03-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 11 marca (pištek)

wszystkie grupy przedszkolne wybierajš się do

Teatru Baj Pomorski na spektakl

pt. "Dudi bez piórka"

data dodania: 09-03-2016

Drogie Dzieci ! Szanowni Rodzice !

Już niedługo Œwięta Wielkanocne.

Serdecznie zapraszamy do przygotowania

w domu wspólnie z dziećmi prac na konkurs pod tytułem:

"WIELKANOCNE JAJO"

Prace mogš być wykonane technikš dowolnš (malowanie, rysowanie, wydzieranka, wyklejanka, collage...).

Polecamy wykorzystanie dołšczonego szablonu (przy informacji o konkursie w holu).

Prace prosimy składać u nauczycielek do 15.03.2016r.

Pisanki zostanš zaprezentowanie w holu przedszkola.

W dniu 18.03.2013r. odbędzie się głosowanie na najciekawszš pisankę. 

Autor pracy, która zdobędzie najwięcej głosów zostanie nagrodzony.

Wszyscy uczestnicy otrzymajš pamištkowe medale.

 

data dodania: 08-03-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiajšcy: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu

    zaprasza do złożenia oferty na:

  •     wykonanie zadania remontowego - wymiana paneli.
2. Przedmiot zamówienia: wymiana paneli podłogowych o powierzchni ok. 170m2.

3. Do zakresu robót będzie należało zdemontowanie starych paneli i położenie nowych.
Odbiór robót będzie dokonany w obecnoœci inspektora nadzoru z Wydziału Inwestycji i Remontów UMT.

4. Termin realizacji zamówienia: 25.07. - 19.08.2016r.

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

6. Miejsce złożenia oferty: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman 

    Adres: 87-100 Toruń, ul. Strumykowa 13
    Tel/faks: 56 622 42 91
    e-mail: pm_nr1@op.pl

7. Termin złożenia oferty: 04.05.2016r.

8. Do oferty należy dołšczyć planowany koszt zadania remontowego.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: dyrektor przedszkola Anna Blum.

Dyrektor Anna Blum

 

data dodania: 07-03-2016

DNI OTWARTE 

w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 im. W. SZUMAN

w TORUNIU ul. STRUMYKOWA 13


W dniach 14, 15 i 18 marca 2016 roku

od godz. 9:00 do godz. 14:00 odbędš się

dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych

zapisaniem dziecka do przedszkola.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

data dodania: 05-03-2016

Szanowni Rodzice !!!

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Nabór do przedszkoli rozpoczyna się 8 marca 2016r.

 

 

data dodania: 05-03-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 2 marca (œroda)

nasze przedszkole odwiedzi Teatr Iluzja.

Dzieci obejrzš bajkę

pt. "Hokus pokus z magiš na ty".

 

data dodania: 27-02-2016

Uwaga Rodzice!

We wtorek 23.02.2016r.

nie będzie zajęć z języka angielskiego.

data dodania: 22-02-2016

Uwaga Rodzice!

Informujemy, że w dniu 23.02.2016r. (wtorek)

w godz. 14:30-16:00 zbierane będš składki

na Radę Rodziców.

data dodania: 22-02-2016

Uwaga Rodzice!

W zwišzku z małš iloœciš dzieci 

badanie wzroku zostało przeniesione

na 15.03.2016r.

data dodania: 22-02-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 15 lutego (poniedziałek)

nasze przedszkole odwiedzi Teatr Obieżyœwiat.

Dzieci obejrzš bajkę

pt. "Za płotem trawa jest bardziej zielona".

data dodania: 11-02-2016

Drodzy Rodzice!

W pištek 12 lutego

w naszym przedszkolu odbędzie się

ZABAWA WALENTYNKOWA.

Prosimy, aby tego dnia ubrać dzieci

w miarę możliwoœci na czerwono.

data dodania: 09-02-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 10 lutego (œroda)

dzieci obejrzš w przedszkolu bajkę 

pt. "Drogowy zawrót głowy".

data dodania: 08-02-2016

Drodzy Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu

zaprasza rodziców na darmowe konsultacje

w œrody i czwartki w godzinach 17-18

przy ul. Prostej i Osikowej.

data dodania: 06-02-2016

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 4 lutego (czwartek)

wszystkie grupy przedszkolne wybierajš się do

Teatru Baj Pomorski na spektakl

pt. "Brzdęk i dŸwięk".

data dodania: 02-02-2016

Zebranie z Rodzicami

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się

05.02.2016r. (pištek) o godz. 16:30

w salach poszczególnych oddziałów.

data dodania: 30-01-2016

Uwaga Rodzice!

 

Od 01.02.2016r. przyjmujemy zapisy dzieci

do przedszkoli dyżurujšcych

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w miesišcu lipcu i w sierpniu 2016r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 dyżuruje od 

27.06. - 22.07.2016r.

Termin zgłaszania dzieci upływa dnia 31.03.2016r. 

lub w momencie wyczerpania miejsc w tych placówkach.

O przyjęciu dziecka do danego przedszkola miejskiego 

decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

data dodania: 30-01-2016

Drodzy Rodzice!

 

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu od

11-13.01.2016r. na okres ferii zimowych:


1 tydzień ferii: 18-22.01.2016r.

2 tydzień ferii: 25-29.01.2016r.


Ułatwi to nam organizację pracy placówki. Zgodnie ze statutem przedszkola dzieci zapisane do zeszytu będš obcišżone stawkš żywieniowš.

W wyżej wymienionych dniach grupy będš łšczone.

data dodania: 08-01-2016

Drodzy Rodzice!

 

W zwišzku z uroczystym

Dniem Babci i Dziadka

prosimy wszystkich rodziców

o wczeœniejsze podpisanie

upoważnienia do odbioru dzieci

w tym dniu przez babcie i dziadków

jeszcze nieupoważnionych.

 

data dodania: 08-01-2016

Serdecznie zapraszamy 

wszystkie Babcie i Dziadków

na uroczystoœć z okazji Waszego Œwięta,

która odbędzie się 12 stycznia (wtorek)

w Centrum Sztuki Współczesnej

przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13

o godz. 13:30.

data dodania: 04-01-2016

BAL KARNAWAŁOWY

Drodzy Rodzice!

 

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu

odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek).


Wszystkie dzieci będš również uczestniczyły

w Balu Karnawałowym przygotowanym przez

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu,

który odbędzie się 13 stycznia (œroda).


Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom

strojów karnawałowych zarówno na 11 i 13 stycznia.

data dodania: 30-12-2015

Drodzy Rodzice!

data dodania: 17-12-2015

Drodzy Rodzice!

W ZWIĽZKU ZE ZBLIŻAJĽCYMI SIĘ ŒWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA ZOSTANIE WYŁOŻONY ZESZYT OD 14.12. DO 18.12.


UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI DO ZESZYTU NA NASTĘPUJĽCE DNI:

23.12. (ŒRODA)

24.12. (CZWARTEK - WIGILIA)

28.12. (PONIEDZIAŁEK)

29.12. (WTOREK)

30.12. (ŒRODA)

31.12. (CZWARTEK - SYLWESTER)


UŁATWI TO NAM ORGANIZACJĘ PRACY PLACÓWKI. ZGODNIE ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA DZIECI ZAPISANE DO ZESZYTU BĘDĽ OBIĽŻONE STAWKĽ ŻYWIENIOWĽ.

W WYŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH GRUPY BĘDĽ ŁĽCZONE.

data dodania: 12-12-2015

Drodzy Rodzice!

Dnia 7 grudnia w naszym przedszkolu 

odbędš się "Mikołajki".

Na dzieci czeka wiele atrakcji i niespodzianek.

data dodania: 05-12-2015

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 4 grudnia (pištek)

dzieci z grupy "Piernikowi Rycerze" oraz "Kopernikanie"

wychodzš do Teatru im. Wilama Horzycy

na spektakl "Pippi Pończoszanka".

data dodania: 02-12-2015

Drodzy Rodzice!

W poniedziałek 30 listopada

w naszym przedszkolu odbędzie się

ZABAWA ANDRZEJKOWA.

data dodania: 26-11-2015

Drodzy Rodzice!

25 listopada w naszym przedszkolu będziemy uroczyœcie obchodzić

Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia,

najpopularniejszej, a zarazem najbardziej ukochanej zabawki.

Będziemy bawić się w tym dniu razem z nim.

data dodania: 24-11-2015

Drodzy Rodzice!

Z okazji zbliżajšcych się Mikołajek,

w czwartek 26 listopada,

wszystkie grupy przedszkolne wybierajš się

do Teatru Baj Pomorski na spektakl

pt. "Historia Calineczki".

data dodania: 23-11-2015

Zdjęcia do kalendarza

Drodzy Rodzice!

Dnia 20 listopada (pištek) dzieci będš miały robione

zdjęcia do kalendarza. Prosimy, aby dzieci w tym dniu były

ubrane w miarę możliwoœci na galowo.

Serdecznie zachęcamy, aby dzieci tego dnia były obecne.

data dodania: 16-11-2015

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 09.11.2015 dzieci

obejrzš w przedszkolu bajkę

pt. "O skrzypku z Torunia".

data dodania: 04-11-2015

Drodzy Rodzice!

Katarzynki 

serdecznie zapraszajš na uroczystoœć 

Pasowania na Przedszkolaka,

która odbędzie się 29.10.2015r. 

godz. 9:30 w Sali pod Gwiazdami.

 

data dodania: 23-10-2015

Drodzy Rodzice!

 

Flisaczki serdecznie zapraszajš wszystkich rodziców

na uroczystoœć Pasowania na Przedszkolaka

dnia 28 paŸdziernika godz. 10:00

do Sali pod Gwiazdami.

 

data dodania: 20-10-2015

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 07.10.2015 odbędzie się

w naszym przedszkolu koncert pt. "Piosenki dla dzieci"

data dodania: 08-10-2015

Drodzy rodzice!

Drodzy rodzice!

Dnia 1 paŸdziernika (czwartek)

dzieci będš miały robione zdjęcia (z dyniš).

Serdecznie zachęcamy, aby dzieci tego dnia były obecne.

data dodania: 08-10-2015

ŒWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dyrektor oraz społecznoœć

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu

serdecznie zaprasza Rodziców/Opiekunów na

ŒWIĘTO

PIECZONEGO ZIEMNIAKA

W programie m.in.:

  • konkursy na wesoło
  • zabawy dla dzieci i dorosłych
  • degustacja pieczonych ziemniaków
Spotykamy się 23 wrzeœnia
o godz. 10.00 na podwórku przedszkolnym.


ZAPRASZAMY

 

data dodania: 17-09-2015

ZEBRANIE Z RODZICAMI

UWAGA ZMIANA!!!

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie

10 wrzeœnia (czwartek) o godz. 16.30. Zebranie rozpocznie się w Sali pod Gwiazdami dla wszystkich rodziców. Następnie zapraszamy Państwa do sal poszczególnych oddziałów.

 

 

 

data dodania: 02-09-2015

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców oraz dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitajš .

Już 1 wrzeœnia (wtorek) zapraszamy na pierwszy dzień zabawy w naszym przedszkolu.  

Wszystkim Milusińskim życzymy, aby czas spędzony w przedszkolu upłynšł im na wesołej i radosnej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszš placówkš.

data dodania: 19-08-2015

Uwaga rodzice!

Drodzy rodzice!

W dniach 16 - 19 czerwca będzie wystawiony zeszyt, do którego można zapisywać dzieci na ostatni przedwakacyjny tydzień,

tj. od 29 czerwca do 3 lipca.

 

Ułatwi nam to organizację placówki.

data dodania: 15-06-2015

Zebranie z rodzicami

Drodzy rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 23.06.2015r. o godz. 16.30 w salach poszczególnych oddziałów.

data dodania: 15-06-2015

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy rodziców na "Przedszkolny Przeglšd Tańców i Zabaw Ludowych", który odbędzie się 17 czerwca o godz. 9.30.

data dodania: 11-06-2015

Uwaga rodzice!

Ze względu na złe warunki atmosferyczne VIII Mała Olipiada dla przedszkoli została przełożona na 11.06.2015 na godz. 10.00. W zwišzku z tym uprzejmie prosimy o przyprowadzenie tego dnia dzieci do godz. 8.00 oraz odpowiedni do warunków atmosferycznych strój sportowy.

data dodania: 10-06-2015

Drodzy rodzice!

Drodzy rodzice!

W dniu 31.05.2015r. (niedziela) dzieci z grupy "Flisaki" wezmš udział w Przeglšdzie Tańców Ludowych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Występ dzieci rozpocznie się o godz. 12.45.

data dodania: 29-05-2015

Biblioteka dla dzieci i rodziców

Drodzy Rodzice!

Drogie Dzieci!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia

naszej przedszkolnej biblioteki, która 

będzie otwarta 29.05.2015r. (pištek)

w godzinach 14.00 - 16.00.

data dodania: 28-05-2015

Język angielski

Drodzy rodzice!

Zajęcia z języka angielskiego w dniach

28.05.2015r. (czwartek)

01.06.2015r. (poniedziałek)

zostajš odwołane.

data dodania: 27-05-2015

Festyn rodzinny !

Drodzy rodzice!

 Serdecznie zapraszamy

na Festyn Rodzinny

„MAMA, TATA I JA”,

który odbędzie się

3 czerwca 2015 r.

od godziny 15.00 do 17.00

na terenie przedszkola.

 

Zapraszamy na moc atrakcji:

zabawa z aktorami teatru „MAG-MA”;

loteria fantowa;

aukcje prac dzieci;

artystyczne malowanie twarzy;

stoisko gastronomiczne.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na

zakup zabawek do sal przedszkolnych.

Uprzejmie prosimy o dobór odpowiedniego obuwia.


Nie ocišgaj się, już rezerwuj czas

- by ze swoim dzieckiem zabawić się wraz.

 

ZAPRASZAMY!

data dodania: 25-05-2015

Drodzy rodzice!

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu na dzień 05.06.2015r. (piatek po Bożym Ciele).

Zeszyt będzie wystawiony od dn. 27.05. do 01.06.2015r.

Ułatwi nam to organizację pracy placówki.

data dodania: 25-05-2015

Olimpiada przedszkolaków

W dniu 9 czerwca 2015 r. dzieci z grupy "Katarzynki" wezmš udział w VIII Małej Olimpiadzie dla przedszkoli. Zawody rozpocznš się o godz. 10.00.

data dodania: 20-05-2015

Uwaga rodzice!

Społecznoœć Przedszkola Miejskiego nr 1 im. W. Szuman w Toruniu 

zaprasza na

"Przedszkolne Œwięto Piernika"

które odbędzie się 19 maja 2015r. o godzinie 9.30

na terenie przedszkolnego placu zabaw.

W programie:

- legenda w wykonaniu dzieci pt. "O Flisaku i Żabkach";

- wspólne konkursy i zabawy tematyczne zwišzane z

historiš i tradycjami Grodu Kopernika;

- zabawy rekreacyjne na œwieżym powietrzu;

- słodki poczęstunek i inne niespodzianki.

Uwaga!

Prosimy o przyjœcie w płaskim obuwiu.

data dodania: 14-05-2015

Drodzy rodzice!

W dniu 26 maja 2015r. w przedszkolu odbędzie się przeglšd stomatologiczny wœród dzieci 5- i 6- letnich.

data dodania: 13-05-2015

Wycieczka

Dnia 11 maja dzieci wyjadš na wycieczkę do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego "Babaluda" mieszczšcego się w miejscowoœci Parowa Falęcka koło Chełmży. Planowany wyjazd o godz. 9:00, natomiast powrót ok. 15:00. Prosimy, by tego dnia przyprowadzić dzieci najpóŸniej do godz. 8:00. Prosimy także, aby ubrać dzieci odpowiednio do panujšcych warunków atmosferycznych.

data dodania: 04-05-2015

Rytmika

Dnia 6,8,13 maja nie odbędš się zajęcia z Rytmiki.

data dodania: 04-05-2015

Uwaga Rodzice!

Dnia 6 maja w przedszkolu będš robione zdjęcia dzieci, w tym doróbki zdjęć do tablo dzieci, które opuszczajš przedszkole.

data dodania: 29-04-2015

Dom Legend

Dnia 27 kwietnia o godz. 11:00 dzieci z grupy "Katarzynki" obejrzš przedstawienie pt. "Mój Dzwonnik - Kim jesteœ, gdy nikt nie patrzy?" w Domu Legend Toruńskich.

data dodania: 27-04-2015

Uwaga Rodzice!

W dniach 22 i 23 kwietnia (œroda, czwartek) w godz. od 14:30-16:00 zbierane będš składki na Radę Rodziców.

data dodania: 20-04-2015

DNI OTWARTE

W dniach 22 i 23 kwietnia 2015r. o godz. 9:00 - 15:00 odbędš się dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

data dodania: 20-04-2015

Audycja muzyczna

Dnia 15 kwietnia dzieci będš miały okazję wysłuchać w naszym przedszkolu audycji muzycznej pt. "Tuba, puzon, tršbka".

data dodania: 13-04-2015

UWAGA RODZICE!

UWAGA RODZICE !!!

Elektroniczna REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

będzie trwać od 15 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do 8 maja 2015 r. do godz. 15.00. 

Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu

 i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli:
www.torun.formico.pl 

(dostępna od 15 kwietnia 2015 r.)

data dodania: 03-04-2015

Urodziny Filutka

Dnia 1 kwietnia dzieci 5,6-letnie będš brały udział w uroczystoœciach obchodów urodzin Filutka na Starówce.

data dodania: 30-03-2015

Dnia 1 kwietnia dzieci w przedszkolu odwiedzi Zajšczek Wielkanocny. Z tej okazji przygotowaliœmy dla nich mnóstwo zabaw i atrakcji.

data dodania: 30-03-2015

Dnia 31 marca dzieci będš miały okzaję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. "Wiosenne porzšdki".

data dodania: 30-03-2015

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Od 25 marca (œroda) zostanie wystawiony zeszyt, do którego można zapisywać dzieci na dni:

2.04.2015r. - Wielki Czwartek

3.04.2015r. - Wielki Pištek

7.04.2015r. - wtorek po œwiętach

Ułatwi nam to pracę placówki. Dziękujemy!

 

data dodania: 23-03-2015

Teatrzyk

Dnia 25 marca (œroda) dzieci obejrzš w naszym przedszkolu przedstawienie pt. "Jak Karolek został papieżem".

data dodania: 23-03-2015

Festiwal teatrów

Dnia 19 marca dzieci z naszego przedszkola będš miały okazję uczestniczyć w Przeglšdzie Teatrów Szkół Podstawowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Toruniu.

data dodania: 16-03-2015

Wizyta Straży Miejskiej

Dnia 18 marca nasze przedszkole odwiedzi Straż Miejska, która przeprowadzi pogadankę pt. "Czy mogę bawić się z tym psem?".

data dodania: 13-03-2015

Zdjęcia wielkanocne

Dnia 17 marca w przedszkolu będš robione zdjęcia wielkanocne, a także zdjęcia do tablo dla dzieci, które od przyszłego roku ida do szkoły.

data dodania: 13-03-2015

Z wizytš na Wawelu

Dnia 16 marca dzieci będš miały okazję wysłuchać koncertu Toruńskiej Orkiestry pt. "Z wizytš na Wawelu".

data dodania: 13-03-2015

Wycieczka do Baju Pomorskiego

Dnia 5 marca zaplanowaliœmy wycieczkę do Baju Pomorskiego na przedstawienie teatralne pt. "Romeo i Mrówka".

data dodania: 02-03-2015

Audycja muzyczna

Dnia 4 marca dzieci z naszego przedszkola będa miały okazję uczestniczyć w audycji muzycznej pt. "Wiolonczele i akordeon".

data dodania: 02-03-2015

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami dnia 4 marca o godz. 16:30 w salach poszczególnych oddziałów.

data dodania: 23-02-2015

Dnia 12 lutego w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Walentynki. Z tej okazji na dzieci czeka mnóstwo zabaw i atrakcji. Prosimy, aby tego dnia ubrać dzieci w miarę możliwoœci na czerwono.

data dodania: 09-02-2015

DRODZY RODZICE!

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu na czas ferii zimowych.

Zeszyt będzie wystawiony od dn. 9.02. do 11.02.15r.

Ułatwi nam to organizację pracy placówki.


16-20.02.2015r. - I tydzień ferii

23-27.02.2015r. - II tydzień ferii

data dodania: 09-02-2015

Bezpieczne ferie

Dnia 10 lutego nasze przedszkole odwiedzš pracownicy Straży Miejskiej. Zorganizujš pogadankę dla dzieci pt. "Bezpieczne ferie".

data dodania: 08-02-2015

Audycja muzyczna

Dnia 9 lutego dzieci będš uczestniczyły w audycji muzycznej pt. "Rodzina Saksofonów".

data dodania: 08-02-2015

Dnia 4 lutego dzieci będš miały okazję obejrzeć przedstawienie pt. "Przygody Krasnala Bšczka".

data dodania: 03-02-2015

UWAGA RODZICE!

Uwaga Rodzice!

Zapisujemy dzieci do przedszkoli dyżurujšcych w miesišcu lipcu i w sierpniu 2015r. Termin zgłaszania dzieci upływa dnia 30.04.2015r. lub w momencie wyczerpania miejsc w tych przedszkolach. O przyjęciu dziecka do zastępczego przedszkola miejskiego decyduje kolejnoœć zgłoszeń.


W 2015r. dyżur wakacyjny będš pełniły następujšce Przedszkola Miejskie:

  • w lipcu od 29.06. do 24.07.2015r. - PM Nr 4, PM Nr 7, PM Nr 16
  • w sierpniu od 27.07. do 21.08.2015r. - PM Nr 6, PM Nr 13, PM Nr 15
data dodania: 26-01-2015

Dnia 28 stycznia (œroda) dzieci będš miały okazję obejrzeć w przedszkolu przedstawienie pt. "Mały człowiek w wiosce wielkoludów".

data dodania: 26-01-2015

BAL KARNAWAŁOWY

Drodzy Rodzice!

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu odbędzie się dnia 6 lutego 2015r. (pištek).

data dodania: 20-01-2015

Uwaga Rodzice!

Uwaga Rodzice!

Informuję, że w dniach:

12.01.2015r. (poniedziałek) w godz. od 14:30 - 16:00

13.01.2015r. (wtorek) w godz. od 14:00 - 16:00

zbierane będš składki na Radę Rodziców.

Skarbnik Rady Rodziców PM1

data dodania: 10-01-2015

Dnia 7 stycznia (œroda) dzieci będš miały okazję uczestiniczyć w Pokazie Rycerskim w naszym przedszkolu.

data dodania: 05-01-2015

Wigilia

Drodzy Rodzice!

Z powodu braku zapisów dzieci na dzień 24 grudnia (Wigilia) placówka w tym dniu będzie zamknięta.

data dodania: 22-12-2014

UWAGA RODZICE DZIECIE 5-LETNICH i 6-LETNICH !!!

Dnia 19 grudnia (pištek) prosimy o przyprowadzenie dzieci z grup: "Katarzynki" i "Flisaczki" najpóŸniej na godz.8:00. Wychodzimy do Baju Pomorskiego na przedstawienie pt. "Etiuda. Nici anielskie.". Wyjœcie z przedszkola zaplanowano na godz.8:00. Dzieci zjedzš œniadanie po powrocie z Baju.

data dodania: 18-12-2014

Wigilia Przedszkolna

Uroczystoœć Wigilijna dla dzieci przedszkolnych odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2014r. o godz. 9:30.

data dodania: 15-12-2014

Dnia 17 grudnia dzieci będš miały okazję uczestniczyć w audycji muzycznej pt. "Wspólne kolędowanie".

data dodania: 15-12-2014

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 15.12.2014r. do 17.12.2014r. będzie wystawiony zeszyt. Prosimy o zapisywanie dzieci na następujšce dni:

22.12.14r. (poniedziałek)

23.12.14r. (wtorek)

24.12.14r. (œroda - Wigilia)

29.12.14r. (poniedziałek)

30.12.14r. (wtorek)

31.12.14r. (œroda - Sylwester)

2.01.15r. (pištek)

5.01.15r. (poniedziałek)

Ułatwi nam to organizację pracy placówki.

œwišteczny miœ

data dodania: 12-12-2014

Uwaga Rodzice!

Dnia 17 grudnia (œroda) od godz. 14:30 do godz. 16:00 będš zbierane składki na Radę Rodziców.

data dodania: 12-12-2014

Drodzy rodzice!

Dnia 16 grudnia w przedszkolu będzie sprawdzana czystoœć głowy dzieci między godzinš 9:00 a 13:00. Prosimy o dostarczenie zgody na badanie.

 

data dodania: 11-12-2014

Drodzy rodzice!

Dnia 12 grudnia (pištek) dzieci z naszego przedszkola pojadš do Auli UMK na Małš Rewię pt. "Lampa Alladyna". Planowany powrót do przedszkola ok. godz. 14:00.

data dodania: 08-12-2014

Drogie Dzieci! Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy do przygotowania w domu wspólnie z dziećmi prac na konkurs przedszkolny pt. "Kolorowy Œwiat Przedszkolaka".

data dodania: 08-12-2014

Uwaga!

Dnia 20 listopada (czwartek) dzieci z naszego przedszkola będš miały okazję obejrzeć teatrzyk pt. "Przygody Misia Szymka".

data dodania: 18-11-2014

Zdjęcia do kalendarza

Drodzy Rodzice!

Dnia 19 listopada (œroda) o godz. 10:30 dzieci będš miały robione zdjęcia do kalendarza. Serdecznie zachęcamy, aby dzieci tego dnia były obecne.

data dodania: 17-11-2014

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w dniach:

26 listopada 2014r. w godz. 14:30 - 16:00

27 listopada 2014r. w godz. 14:30 - 16:00

zbierane będš składki na Radę Rodziców.

Skarbnik Rady Rodziców PM1

Arkadiusz Wit

data dodania: 16-11-2014

Dnia 19 listopada (œroda) dzieci będš uczestniczyły w audycji muzycznej pt. "Polskie Tańce Ludowe".

 

data dodania: 12-11-2014

Dnia 18 listopada (wtorek) dzieci będš miały okazję obejrzeć przedstawienie pt. "Supełki Niespodzianki" w naszym przedszkolu.

data dodania: 12-11-2014

Dnia 12 listopada (œroda) odbędzie się zebranie Rady Rodziców o godz. 15:30.

data dodania: 12-11-2014

Teatrzyk w przedszkolu

Dnia 7 listopada dzieci będš miały okazję obejrzeć w naszym przedszkolu teatrzyk pt. "Kto jest najpiękniejszy".

data dodania: 06-11-2014

Uwaga!

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu na dzień 10 listopada (poniedziałek).

Zeszyt będzie wystawiony od 3 do 5 listopada.

Ułatwi nam to organizację pracy placówki.

data dodania: 02-11-2014

Dnia 30 paŸdziernika (czwartek) dzieci udadzš się na miejsce spoczynku patronki przedszkola Wandy Szuman. Prosimy chętnych rodziców o przyniesienie zniczy, które będziemy mogli z dziećmi zanieœć na cmentarz.

data dodania: 26-10-2014

Drodzy Rodzice!

Idzie sobie przedszkolaczek,

œpiewa, tańczy, no i skacze.

Dziœ też powód ma do œmiania,

bo to dzień jest pasowania.

 

"Żabki" oraz "Piernikowi Rycerze"

serdecznie zapraszajš wszystkich rodziców

na uroczystoœć Pasowania na Przedszkolaka

dnia 28 paŸdziernika do Sali pod Gwiazdami.

Piernikowi Rycerze zapraszajš na godz. 9:30.

Żabki zapraszajš na godz. 11:00.

 

data dodania: 23-10-2014

Uwaga Rodzice!

W dniach 22 i 24 paŸdziernika w godz. 14:30 - 16:00 zbierane będš składki na Radę Rodziców.

data dodania: 21-10-2014

Drodzy rodzice!

Dnia 24 paŸdziernika (pištek) nie odbędš się zajęcia z rytmiki.

data dodania: 18-10-2014

Audycja muzyczna

Dnia 22 paŸdziernika (œroda) dzieci z naszego przedszkola będš miały okazję uczestniczyć w audycji muzycznej pt. "WyobraŸnia i muzyka".

data dodania: 19-10-2014

Teatrzyk

Dnia 17 paŸdziernika dzieci będš miały okazję obejrzeć w naszym przedszkolu przedstawienie teatralne o przyjaŸni pt. "Milutka".

data dodania: 13-10-2014

Zdjęcia

Dnia 13 paŸdziernika o godz. 10:30 będš robione w naszym przedszkolu zdjęcia jesienne.

data dodania: 07-10-2014

Uwaga Rodzice!

Informujemy, że sš do odbioru karteczki z odpłatnoœciš za przedszkole. Wpłaty należy dokonać do 10.10.2014r.

Pienišdze na ubezpieczenie zbierane sš do 15.10.201r.

data dodania: 07-10-2014

UWAGA RODZICE!

Informuję, że w dniach:

29 i 30 wrzeœnia 2014r.

w godz. od 14:00 do 16:00

zbierane będš składki na Radę Rodziców.

data dodania: 23-09-2014

Proœba

Proszę wszystkich rodziców o kierowanie pytań i odpowiedzi zwišzanych z dziećmi na adres e-mailowy pm_nr1@op.pl lub na numer telefonu przedszkola 56 622-42-91.

data dodania: 18-09-2014

Ogłoszenie

W zwišzku z wyjazdem na Barbarkę dn. 26 wrzeœnia zwracamy się z proœbš do chętnych osób, które ofiarowałyby węgiel drzewny na grilla dla dzieci.

data dodania: 18-09-2014

Œwięto Pieczonego Ziemniaka

Dnia 26 wrzeœnia o godz. 9:30 dzieci wyjadš na wycieczkę do lasu na Barbarkę z okazji Œwięta Pieczonego Ziemniaka. Powrót jest zaplanowany o godz. 14:00. Prosimy, aby ubrać dzieci odpowiednio do panujšcych warunków atmosferycznych.

data dodania: 17-09-2014

Ekobus

W poniedziałek (8 wrzeœnia) dzieci majš zaplanowane wyjœcie do Piernikowego Miasteczka, gdzie będš uczestniczyły w akcji "Ekobus". Prosimy, aby tego dnia ubrać dzieci odpowiednio do pogody.

data dodania: 04-09-2014

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE odbywać się będš w następujšcym porzšdku:

poniedziałek i czwartek - Język Angielski

wtorek - bez zajęć

œroda i pištek - Rytmika

Oddział I - 14:00 - 14:15

Oddział II - 14:15 - 14:30

Oddział V - 14:30 - 15:00

Oddział IV - 15:00 - 15:30

Oddział III - 15:30 - 15:45

data dodania: 01-09-2014

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie 3 wrzeœnia (œroda) o godz. 16:30. Zebranie rozpocznie się w Sali pod Gwazdami dla wszystkich. Następnie zapraszamy Państwa do sal poszczególnych oddziałów.

data dodania: 29-08-2014


Archiwum aktualnoœci