Strona głowna  /  Wydarzenia

 

SZANOWNI RODZICE!

DO 30 października 2020 roku trwa głosowanie w plebiscytach:

Jedną z propozycji w plebiscycie na "Toruńską Legendę Stulecia" jest patronka naszego przedszkola - WANDA SZUMAN.

Zachęcamy do głosowania na tę Honorową Obywatelkę Miasta Torunia.

Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się na stronie: https://www.torun.pl/pl/plebiscyt

 

 

„Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych"

 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

 

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poniżej link do powyższego komunikatu.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

Szanowni Rodzice!

28 października (środa) odbędzie się UROCZYSTE PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA.

„Żabki” i „Kopernikanie” staną się pełnoprawnymi przedszkolakami. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną pasowanie odbędzie się bez udziału rodziców. Prosimy, aby w dniu pasowania dzieci były ubrane na galowo.

DRODZY RODZICE!

Utworzono dla Państwa konta na platformie Microsoft Teams. Wiadomość w tej sprawie została przesłana do Państwa drogą elektroniczną. Proszę odebrać wiadomość i zalogować się do usługi, postępując zgodnie z podanymi na stronie logowania instrukcjami.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu składam najlepsze życzenia. Niech trwający rok szkolny przyniesie Państwu realizację aspiracji i planów zawodowych. Niech będzie to czas owocnej i satysfakcjonującej pracy oraz spełnienia w życiu osobistym i rodzinnym. Dziękuję za Waszą trudną, rzetelną i odpowiedzialną pracę. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania i głębokiego szacunku.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Wandy Szuman w Toruniu

Anna Blum

 

Kieruję gorące życzenia i pozdrowienia do nauczycieli, wychowawców i pracowników Państwa szkoły. Ich wiedza, postawa etyczna i intelektualna sprawiły, że zawód nauczyciela w Toruniu cieszy się prestiżem i poważaniem. Przekazuję Państwu słowa uznania i wdzięczności za wychowanie i kształcenie młodych torunian, za wkład w rozwój i renomę toruńskiej oświaty oraz codzienną pracę. W Dniu Edukacji Narodowej życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz jedynej w swoim rodzaju satysfakcji, którą daj praca z dziećmi i młodzieżą.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

 

 

DRODZY RODZICE!

Utworzono dla Państwa konta na platformie Microsoft Teams. Wiadomość w tej sprawie została przesłana do Państwa drogą elektroniczną. Proszę odebrać wiadomość i zalogować się do usługi, postępując zgodnie z podanymi na stronie logowania instrukcjami.

 

 

Popraw po śladzie i pokoloruj jeża.