To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
22-12-2019


SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU

ŻYCZY

DYREKTOR ANNA BLUM

WRAZ Z CAŁĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 IM. W. SZUMAN W TORUNIU