To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
30-01-2020


PROSIMY O POMOC W UPORZĄDKOWANIU PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW,

NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ JESZCZE DESKI I PŁYTY,

BĘDĄCE POZOSTAŁOŚCIAMI PO STARYCH MEBLACH KUCHENNYCH.

PROSIMY O POMOC TYCH Z PAŃSTWA, KTÓRZY MOGLIBY ZABRAĆ TE ODPADY

LUB PRZEWIEŹĆ JE NA SKŁADOWISKO.