To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
Szanowni Rodzice!
23-02-2020


Poniżej znajdują się linki do naboru elektronicznego na rok 2020/2021:

- w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

- do klas I szkół podstawowych: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Miasta Toruń rozpocznię się 24.02.2020 roku