To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
Szanowni Rodzice!
27-02-2020


5 marca (czwartek) "Piernikowi Rycerze" wybierają się

na zajęcia do sali edukacyjnej "Ognik".

Zajęcia odbędą się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

zlokalizowanej w Jednostce Straży Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu.

Prosimy, aby tego dnia przyprowadzili Państwo dzieci do przedszkola do godz. 7:30.

Proszę o dostosowanie stroju dzieci do warunków pogodowych.