To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
DRODZY RODZICE!
02-03-2020


GODZINA PONIEDZIAŁKOWYCH ZAJĘĆ Z RYTMIKI ULEGA ZMIANIE.

W PONIEDZIAŁKI RYTMIKA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

13:30 - 13:45 - "ŻABKI"

13:45 - 14:00 - "FLISACZKI"

14:00 - 14:30 - "KATARZYNKI"

14:30 - 15:00 - "PIERNIKOWI RYCERZE"

W ŚRODĘ RYTMIKA BĘDZIE REALIZOWANA WG DOTYCHCZASOWEGO HARMONOGRAMU.