To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
26-03-2020


DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA TORUNIA W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ DLA NAS WSZYSTKICH

SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z EPIDEMIĄ COVID-19

INFORMUJEMY O TYM, ŻE WSZYSTKIE OPŁATY DOTYCZĄCE OKRESU OD 16.03.2020 ROKU

ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA POCZET KOLEJNEGO OKRESU, W KTÓRYM KORZYSTANIE Z

PRZEDSZKOLA BĘDZIE MOŻLIWE.

DO MOMENTU OTWARCIA PLACÓWKI OPŁATY NIE BĘDĄ POBIERANE.