To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
14-05-2020


Szanowni Rodzice!

W przedszkolu ze względu na sytuację epidemiczną

zostaje ograniczona liczebność grup dziecięcych.

Prosimy o zgłoszenie chęci powrotu dziecka do przedszkola dyrektorowi przedszkola

do dnia 20.05.2020 r.

(wzór wniosku o powrót dziecka do przedszkola jest udostępniony

na stronie internetowej przedszkola).

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci powracających do przedszkola niż miejsc,

dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola.

O decyzji przyjęcia poinformujemy Państwa 21.05.2020 r.

Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Dyrektor

Anna Blum