To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
08-06-2020


W ZWIĄZKU Z NOWYMI WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2020 ROKU

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI

OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 INFORMUJEMY, IŻ DOPEŁNIAMY GRUPY.

CHĘTNYCH RODZICÓW PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW 

O POWRÓT DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. 

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola możecie Państwo pobrać, klikając w poniżej zamieszczony link:

https://pm1torun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dariakalata_pm1torun_onmicrosoft_com/ERrsefISi21HkQ9o7UF4uHEBboqkNvX-GCBukJAvMcrwSQ?e=69lOkc