To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
DRODZY RODZICE!
19-06-2020


PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU

ZAPLANOWANA JEST W TERMINIE 6.07.2020 - 19.07.2020.

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD DZIECKIEM

W OKRESIE WAKACYJNYM PRZEZ PRZEDSZKOLE PROSIMY O WYPEŁNENIE NOWEGO WNIOSKU

I WSKAZANIE, W JAKIM OKRESIE WAKACYJNYM DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ODESŁANIE WNIOSKU

NA ADRES E-MAILOWY PRZEDSZKOLA pm_nr1@op.pl

DO 24 CZERWCA 2020 ROKU.

PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL OBOWIĄZUJE WERYFIKACJA SKŁADANYCH PRZEZ PAŃSTWA

WNIOSKÓW POD KĄTEM WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA, MINISTERSTWA EDUKACJI

NARODOWEJ ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ NIŻ MIEJSC,

DZIECKO MOŻE NIE ZOSTAĆ PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA.

Wniosek możecie Państwo pobrać, klikając w link zamieszczony poniżej:

https://pm1torun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dariakalata_pm1torun_onmicrosoft_com/EaShL3__BWhFhnGR632JcMoBpC_hrEzxqMX9DKwN6BFrMQ?e=LqlHuR