To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
18-01-2017


Uwaga Rodzice!

 

Od 19.01.2017r. przyjmujemy zapisy

dzieci do przedszkoli dyżurujących

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w miesiącu lipcu i siepniu 2017r.

Przedszkole Miejskie Nr 1 dyżuruje 

od 24.07. - 18.08.2017r.

od 21.08.2017r. - przedszkole pracuje normalnie.

Termin zgłaszania dzieci upływa dnia 31.03.2017r.

lub w momencie wyczerpania miejsc w tych placówkach.

O przyjęciu dziecka do danego przedszkola miejskiego

decyduje kolejność zgłoszeń.