To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
30-03-2017


Od 12.04.2017r. do 18.04.2017r.

rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017,

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.