To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
21-04-2017


OBCHODY ROKU RZEKI WISŁY 2017

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1


Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu jest usytuowane w samym sercu Starego Miasta, szczyci się swoimi tradycjami. Od wielu lat w przedszkolu realizujemy program regionalny - "Mały Torunianin, to ja", organizujemy imprezy o zasięgu lokalnym związane z naszym miastem. Chcemy rozwijać się, dlatego postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę o kolejną uroczystość, która weszłaby na stałe do kalendarza imprez przedszkolnych.                                          

Postanowiłyśmy zorganizować "Przedszkolne Święto Wisły", które związane jest z obchodami „Roku Rzeki Wisły 2017", ponieważ Wisła nierozerwalnie wiąże się z historią naszego miasta, jest ulubionym miejscem spacerów naszych dzieci, tematem wielu piosenek, wierszy i legend, a także inspiracją do kreatywnych zabaw i twórczości dziecięcej. Pragniemy umożliwić dzieciom, przy okazji Dnia Dziecka, zaprezentowanie swoich talentów właśnie nad Wisłą. Całe przedsięwzięcie uwieńczy wspólny rejs po Wiśle statkiem pasażerskim „Wanda" Przedszkolaków i zaproszonych Gości. Uroczystość odbędzie się 01.06.2017 roku na Błoniach Nadwiślańskich (Plaża Miejska)  w godzinach od 10:00 do 12:00. Chciałybyśmy włączyć Rodziców i Opiekunów naszych Wychowanków do wspólnej zabawy proponując udział w:

KONKURSIE NA HASŁO O WIŚLE.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie HASŁA

na adres e-mailowy:pm_nr1@op.pl  

organizatora konkursu do 10 maja 2017 r. oraz dołączenie do hasła metryczki zawierającej informacje o autorze/autorach, nazwa oddziału, w tytule e-maila proszę wpisać: „Konkurs na Hasło o Wiśle" w kategorii Rodzice i Opiekunowie.

   Wszystkie hasła zostaną zamieszczone na Stronie Przedszkola, a najciekawsze wykorzystane jako element scenografii w czasie naszego przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu w kategorii „Rodzice i Opiekunowie" nastąpi w czasie uroczystości w czwartek 1 czerwca 2017 roku na Błoniach Nadwiślańskich, a werdykt zamieścimy na naszej stronie internetowej.  


Nagrody:

1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Dyrektor, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców - dokona oceny haseł.        

Kryteria oceny:

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki

- oryginalność pomysłu

- językowe walory artystyczne (poprawność i estetyka języka)   

2. Dla autorów najciekawszych haseł przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez      Organizatora oraz pisemne podziękowania   

3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.   

4. Ogłoszenie wyników drogą elektroniczną nastąpi 01.06.2017r.      


PRZYKŁADOWE HASŁA:  

„Gdy nad Toruniem zmrok już zapada, Wisła legendy do snu opowiada"

„Pierniki, Flisak i Wisła srebrzysta - wizytówka Torunia to oczywista"

„Wisła - rzeka historyczna, turystyczna, polska, toruńska, a więc magiczna"