To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
28-04-2017


UWAGA RODZICE

ZMIANA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA GRUP KOPERNIKANIE I PIERNIKOWI RYCERZE,

KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI:

- OD GODZINY 14:00 DO GODZINY 14:30 - PIERNIKOWI RYCERZE

- OD GODZINY 14:30 DO GODZINY 15:00 - KOPERNIKANIE.