To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
03-05-2017


ZAPRASZAM RODZICÓW DZIECI Z

GRUPY KATARZYNKI

na zajÍcia otwarte z profilaktyki logopedycznej.

Bawimy siÍ wspólnie z dzieśmi

dnia 10 maja 2017r. (w úrodÍ) o godz. 9:00.

 

Logopeda Joanna Banaszak