To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
05-02-2018


DRODZY RODZICE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH I

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ROZPOCZYNA SIĘ 1 MARCA 2018r. I BĘDZIE TRWAŁA DO 28 MARCA 2018r.


W TERMINIE 7 DNI POPRZEDZAJĄCYM TERMIN ROZPOCZĘCIA

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TJ. OD 22.02.2018r., RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO DANEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

BĘDĄ SKŁADAĆ DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W TYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(ZGODNIE Z ART. 153 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE. DZ. U. Z 2017r., POZ. 59 ZE ZM.)