To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
13-04-2018


DRODZY RODZICE!

Prosimy o zapisywanie dzieci do zeszytu na dzień:

30.04.2018r. - poniedziałek

02.05.2018r. - środa

04.05.2018r. - piątek

Zeszyt będzie wystawiony od 16.04. do 25.04.2018r.


Ułatwi to nam organizację pracy placówki.

Zgodnie ze statutem przedszkola dzieci zapisanedo zeszytu

będą obciążone stawką żywieniową.


W wyżej wymienionym dniu grupy będą łączone.