To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
26-04-2018


W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2018R. DO 9 MAJA 2018R.

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH MAJĄ CZAS NA POTWIERDZENIE

WOLI PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI W KTÓREJ KANDYDAT ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY.


FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DOSTĘPNY JEST W SYSTEMIE REKRUTACJI W ZAKŁADCE

"PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJA" LUB U INTENDENTKI.