To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
15-11-2018


19 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)

"KOPERNIKANIE", "KATARZYNKI", "PIERNIKOWI RYCERZE" I "FLISACZKI"

WYBIERAJĄ SIĘ DO BAJU POMORSKIEGO

NA SPEKTAKL PT. "KŁOPOT" W REŻYSERII DANIELA ARBACZEWSKIEGO.