To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
29-11-2018


ZE WZGLĘDU NA NISKĄ FREKWENCJĘ

12 GRUDNIA PONOWNIE PRZEPROWADZONE ZOSTANIE

BEZPŁATNE BADANIE STOMATOLOGICZNE.

DZIECI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE BADANIU

Z POWODU NIEOBECNOŚCI W PRZEDSZKOLU,

BĘDĄ MOGŁY WÓWCZAS SKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ

Z ODPŁATNEJ PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ.