To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
19-12-2018


Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy

Dyrektor Anna Blum

wraz z całą społecznością Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu