To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
03-02-2019


TERAPIA LOGOPEDYCZNA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ WE WTORKI ORAZ PIĄTKI.

WTORKI - "PIERNIKOWI RYCERZE", "KOPERNIKANIE",

PIĄTKI - "FLISACZKI", "KATARZYNKI".

"ŻABKI" OBJĘTE SĄ PROFILAKTYKĄ LOGOPEDYCZNĄ.