To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
Szanowni Państwo
25-02-2019


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 56 Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 20.02.2019 r. w sprawie ustalania terminów przerw w roku 2019 w pracy przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń,

przerwa w pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

nastąpi w terminie od 22.07.2019 roku do 16.08.2019 roku.