To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
25-03-2019


INFORMUJEMY, ŻE DZIECI 6-LETNIE BIORĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE

"LUBIMY ŚCISŁE! - OPRACOWNIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I REALIZACJA

INNOWACYJNYCH POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 16 LAT

NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK W TORUNIU".