To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
UWAGA RODZICE!
17-04-2019


W dniu dzisiejszym (tj. 17.04.2019)

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

jest w stanie przyj´┐Ż´┐Ż oraz zapewni´┐Ż bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

wy´┐Ż´┐Żcznie dla trzech oddzia´┐Żów.

W dalszym ci´┐Żgu prosz´┐Ż na bie´┐Ż´┐Żco zapoznawa´┐Ż si´┐Ż z informacjami

umieszczanymi na stronie internetowej placówki.

Z powa´┐Żaniem,

Anna Blum