To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
10-05-2019


Informujemy, że sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego nr 1

opublikowane zostało na stronie internetowej

Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji

Biuletynu Informacji Publicznej

pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html