To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
15-05-2019


W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WAKACJAMI,

PROSZĘ PRZEMYŚLEĆ ORAZ OKREŚLIĆ SWOJE POTRZEBY

W ZAKRESIE OPIEKI NAD PAŃSTWA DZIECKIEM W OKRESIE WAKACJI.

DO 24 MAJA (PIĄTEK) PROSZĘ O PODANIE 2 INFORMACJI:

- TERMINU, W KTÓRYM DZIECKO NIE BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OPIEKI

W PRZEDSZKOLU MACIERZYSTYM,

- TERMINU, W KTÓRYM DZIECKO POTRZEBUJE OPIEKI W INNYM,

ZASTĘPCZYM PRZEDSZKOLU, W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ

PRZEDSZKOLA MACIERZYSTEGO.