To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
Drodzy Rodzice!
21-11-2019


Informujemy, że na postawie Zarządzenia nr 351 Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 6.11.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń,

przerwa w pracy Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

nastąpi w terminie od 29.06.2020 r. do 26.07.2020 r.