To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
SZANOWNI RODZICE!
26-11-2019


Do 20 grudnia trwają zapisy dzieci na okres wakacyjny

do przedszkola macierzystego oraz innego, zastępczego przedszkola,

które będzie mogło zapewnić Państwa dziecku opiekę

od 29.06.2019 r. do 26.07.2020 r.

Zapisów dokonuje intendentka.