To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
O naszym przedszkolu...

 

Spis treści:

1. Podstawowe informacje

2. Kadra pedagogiczna

3.Wizja przedszkola

4. Misja przedszkola

5. Koncepcja pracy na rok szkolny 2017/2018

6. Szkolny zestaw programów

7. Patronka przedszkola

8. Ewidencja umów cywilno-prawnych od 1.01.2015r.

9. Informacje na temat lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia

____________________________________________________________________________________________

1. Podstawowe informacje

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Strumykowa 13


tel. 56 6224291

NIP: 879-000-10-14

mail: pm_nr1@op.pl

www.pm1torun.blizej.info

 

GODZINY OTWARCIA 6.00 - 16.30


Dyrektor przedszkola - mgr Anna Blum

przyjmuje w każdą środę w godz. 9:00 - 11:00

____________________________________________________________________________________________

2. Kadra pedagogiczna

Þ Oddział I "Kopernikanie" 

- mgr Anna Blum, mgr Marta Myszkowska, lic Sylwia Grabowska

Þ Oddział II "Piernikowi Rycerze" 

- mgr Kamila Wesołowska, Agata Olszewska

Þ Oddział III "Katarzynki" 

- mgr Izabela Jaworska, lic Sylwia Grabowska

Þ Oddział IV "Flisaczki" 

mgr Marlena Wölk, mgr Daria Recka

Þ Oddział V "Żabki" 

- lic. Anna Stachewicz, lic. Ewelina Janowicz

Þ Logopeda

- mgr Joanna Banaszak

Þ Katechetka

- Anna Żbikowska 

 

 

     

3. Wizja przedszkola

 

Nauka jest wartością, dlatego tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy styl życia.

 

Wszystko w dalszym życiu dziecka zaczyna się od naszego przedszkola, dlatego przygotowujemy dzieci do społecznego
i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie 
otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość. 

 

 

 4. Misja przedszkola

 

 Wychowujemy dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej zabawy i ekspresji własnych uczuć, myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z zewnątrz.

Nauczymy dziecko myślenia i sposobów uczenia się oraz przygotujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

5. Koncepcja pracy na rok szkolny 2017/2018

"Toruń moim miastem - rozbudzanie zainteresowań dziecka edukacją regionalną"

 

 

6. Szkolny zestaw programów

 

  • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" E. Tokarska i J. Kopała
  • Program rozwoju poznawczego dziecka „Klucz do uczenia się” (moduły matematyczne i program literacki), G. Doyla,
  • Mały Torunianin to ja. Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat” – Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu 
  • „Promocja Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu” – Anna Blum,
  • Program wychowawczy „Świat wartości w oczach małego dziecka” – Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu,
  • Program czytelniczy „Przygoda z książką" - Marlena Wolk
  • Program adaptacyjny „Witaj Przedszkole" - Marta Myszkowska
  • Program do nauczania religii "Kochamy dobrego Boga” - ks Prof. Jan Szepta, Danuta Jackowiak,
  • Program profilaktyczny „Wczesna Profilaktyka mowy” – Joanna Banaszak.

    W/w programy spełniają wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zawierają wszystkie treści kształcenia zawarte w podstawie programowej z dnia 23 grudnia 2008r., a także są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

 

 

7. Patronka przedszkola

Wanda Szuman

 

 

Urodzona 3 kwietnia 1890 r. w Toruniu, córka Leona i Eugenii z  Gumpertów, z domu rodzinnego wyniosła skarb największy: wielkie serce zawsze otwarte na ludzkie cierpienie oraz pasję działania na rzecz bliźnich. Ideałowi służenia ludziom i ojczyźnie była wierna przez całe swoje długie pracowite życie. Potrafiła także skupiać wokół siebie ludzi dobrej woli, zarażać ich własną pasją, czy to opiekując się sierotami, czy inicjując różnorodne formy pomocy niepełnosprawnym, czy wreszcie jako nauczycielka i wychowawczyni młodych pokoleń Polaków.

 

We wszystkich tych dziedzinach przejawiała instynkt twórczy i poza codzienną praktyką zajmowała się uogólnieniem i syntezą wniosków płynących z tej pracy, była inicjatorką nowych, śmiałych koncepcji i wytrwałą organizatorką wcielania ich w życie.

 

8. Ewidencja umów cywilno-prawnych od 1.01.2015r.

Przedszkole Miejskie Nr 1                                                                           Toruń, 20.04.2015r.

im. Wandy Szuman

87-100 Toruń

ul Strumykowa 13


Ewidencja umów cywilno-prawnych

od 1 stycznia 2015r.

 

Lp.

Numer umowy

Kontrahent

Wartość umowy

Data zawarcia

Obowiązuje od

Obowiązuje do

Przedmiot umowy

1.

1/2015

"Szkolenie i Doradztwo BHP Tadeusz Marciszewski"

1800,00

02.01.

2015r.

02.01.

2015r.

31.12.

2015r.

Podejmowanie działań na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie spraw dotyczących bhp i p-poż.

 

Dyrektor

Anna Blum

9. Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,  Zespół Interwencji Kryzysowej ul. Skłodowskiej- Curie 82/84, 87-100 Toruń tel.  czynny całą dobę     56/4770091/92  
2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień- bezpłatne obdukcje wykonywane przez lekarzy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie ul. Kasztanowa 16, 87-100 Toruń tel. 56/6458996,     56/6507406
3. Zespół Interwencyjno-Motywujący na rzec osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, działający przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ul. Fałata 39,  87-100  Toruń   tel. 56/6118454
4. Toruńskie Centrum „Caritas" ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100  Toruń tel. 56/6540543  
5. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Toruniu ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100  Toruń tel. /56/ 656 10 83, /56/ 659 13 99

Kwestie związane z przemocą w rodzinie regulują:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 roku., Nr 180, poz.1493).

2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lica 2010r., Nr 25, poz.842).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta".    

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

 

Zespół Interwencji Kryzysowej (działa całodobowo)

ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84 

tel. (56)477-00-91, (56)477-00-92

budynek przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.

dojazd tramwajem nr 2,4 (pętla Elana B)

 

I. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej (grupa otwarta)

co drugi wtorek w godz.17- 20

II. Zajęcia dla rodzin znajdujących się w konflikcie

poniedziałki w godz. 17- 20

III. Dyżury prawnika (zapisy telefoniczne)

poniedziałek, wtorek  w godz. 9-13,  czwartek w godz. 15- 20

IV.Dyżury psychologa (zapisy telefoniczne) 

poniedziałek w godz. 9 - 12                                       

wtorek, środa w godz. 16 - 20

V. Dyżury psychiatry (zapisy telefoniczne)                           

co druga środa w godz. 15 - 18

VI.  Telefon Zaufania (56) 622-00-00                             

poniedziałek - piątek w godz. 19 - 21


Ostatnia aktualizacja: 14-03-2018