Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Strategia rozwoju Torunia

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1250481

 

W związku z podjęciem przez Radnych Miasta Torunia w dniu 17 maja 2018 r. uchwały nr 861/18 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. poniżej link do strony, na której znajduje się uchwała wraz z załącznikiem.